Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande

   

Ledamot

Sekreterare
      

Ledamot 
Isabelle Brånby
Ekonomi

 

Ledamot

Vice värd/"hustomte"
 

Suppleant 

Juridiska frågor

 

Suppleant
Vakant