Hej Föreningen!

Hoppas ni njuter tillfullo av sommaren, som nu slagit ut på riktigt.

Vill påminna om att vi på onsdag (26/6) har vår årliga föreningsstämma. Den hålls i folkets hus, Aprikosa rummet. Se tidigare inlägg för karta.

 

/Styrelsen

 

Vi gör ett nytt försök att köra årsstämma.

 

Plats:     Aprikosa rummet, Kulturhuset i Huddinge centrum

                Sjödalstorget 1, 141 47 Huddinge

                Hitta hit

Datum: Onsdag, 2019-06-26

Tid:         19:00 – 20:00

 

Bifogade filer:

 • Förslag på stadgar
 • Svar på frågor om garantitid och om Eknors går i konkurs
 • Årsredovisning, påskriven för 2018

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om hur vinst/förlust, enligt den fastställda balansräkningen, ska disponeras
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Förslag på och beslut om ny styrelse
 13. Val av och beslut om revisor för räkenskapsåret 2019
 14. Val av och beslut om valberedning för nästkommande styrelse
 15. Omröstning gällande nya stadgar
 16. Trivselregler
 17. Information om status på åtgärder av byggfel
 18. Avslutande

 

/Styrelsen

 

Garantitid.pdf

Stadgeförslag Solbacken i Glömsta 2019.pdf

Årsredovisning 2018.pdf

Kallelse till årlig föreningsstämma, 2019

Plats: Visättraskolan/Matsal

Hitta hit

Tid: 19:00-20:00

Datum: Tisdag, 2019-06-04

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Omröstning gällande nya stadgar
 9. Valberedningen presenterar förslag på 2019/2020 års styrelse
 10. Information om status på åtgärder av fastigheter i föreningen
 11. Avslutande

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

 

Nu går vi mot ljusare tider och det har återigen blivit dags för föreningens gemensamma vårstädning. 

Vi samlas vid förrådsboden kl 10.00 och går där igenom vad som behövs göras. 

Vi i styrelsen hoppas på bra uppslutning och att vi därför kan vara klara till 12.00. 

Dagen avslutas med gemensam korvgrillning. Vi önskar därför att man anmäler hur många som deltar från resp familj samt om man önskar vegetariskt alternativ. 

Osa senast 8/4 till  så vi kan planera inköp

 

Vi ses!

Styrelsen har tagit fram ett förslag på uppdaterade stadgar tillsammans med ekonomisk förvaltare EFIN AB. För att träda i kraft måste stadgarna beslutas på en föreningsstämma. Samtliga medlemmar ska deltaga i omröstningen för att stadgarna ska antas. Om det av någon anledning inte är möjligt att deltaga, så går det att skicka ett ombud för röstningen. Ombudet ska ha en påskriven och daterad fullmakt.

När vi ändå samlas vill styrelsen även vidare sprida information om läget i föreningen just nu.

Dagordning

1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Omröstning gällande nya stadgar
9. Information om styrelsen
10. Information om status på åtgärder av byggfel
11. Avslutande

Kallelse har mailats ut till de som styrelsen har en mailadress till. I denna finns även fullmakt om man av någon anledning inte kan närvara. Om någon saknar detta mail så hör av er här med mailadress. 

Vi ses den 17/2!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen