FÖRENINGSSTÄMMA 8 JUNI 2020

Styrelsen kallar härmed till Föreningsstämma den 8 juni kl 19.00.

Kallelse, dagordning samt instruktioner mailas ut till samtliga hushåll idag. Hör av dig till  om du ej får den.

Välkomna!