Nu är årsredovisningen för 2020 färdig och finns tillgänglig här på hemsidan, under fliken Föreningen > Ekonomi.

Då vi städade så pass bra ihop i höstas ligger fokus denna helg istället på att göra lite extra fint, välkomna våren och ha en härlig dag tillsammans!

När? Söndagen den 16/5, kl 13-15.

Tanken är att vi gemensamt inspekterar utemiljön och tar tag i sådant vi ser behov av att fixas till. Föreninges verktygsbod är som alltid tillgodo, men det vore såklart toppen om vi även kan låna av varandra, det som kan tänkas behövas.

Det kommer att bjudas på fika, och utöver ovan är planen att:

  • Rensa ogräs på parkeringarna
  • Så/strössla blomsterfrön i slänterna
  • Tvätta staket
  • Kratta löv
  • Sätta upp ”Lekande barn”-skyltar (föreningen köper in material)

Hoppas att ni alla kan medverka!

Inom kort kommer det även att bjudas in till årsstämma i föreningen. Mötet kommer att ske digitalt och kräver allas medverkan, alternativt giltig fullmakt att överlåta sin röst till annan.

Med hopp om sol,

Miriam Andersson
Ordförande

 

Hej!

Nu är Årsredovisningen fastställd samt utskickad via mail. Välkomna till Föreningsstämman den 8 juni kl 19-21 enligt tidigare utsänd kallelse.

/Styrelsen

Styrelsen kallar härmed till Föreningsstämma den 8 juni kl 19.00.

Kallelse, dagordning samt instruktioner mailas ut till samtliga hushåll idag. Hör av dig till  om du ej får den.

Välkomna!

GEMENSAM STÄDDDAG - INSTÄLLD

På grund av det nu pågående utbrottet av Corona-virus i framförallt Stockholmsområdet har styrelsen beslutat att ställa in den planerade vårstädningsdagen den 26 april. Vi tror och hoppas att vi alla hade sett fram emot att träffas, arbeta tillsammans och träffa våra nya medlemmar. Med tanke på att det just nu är osäkert hur situationen utveckar sig avser styrelsen inte planera in någon annan dag utan vi uppmanar alla att ta en dag och se över de allmänna ytorna i er närhet så att det blir fint nu till våren. 

Vi kommer i kommande veckor börja fylla upp i vår gemensamma bod så att det ska finnas utrustning där. 

Ta hand om er i denna utmanande tid - och kom ihåg att ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Fredrik

 

 

RENSING AV HÄNGRÄNNOR 

I kommande vecka eller veckor kommer WCAB rensa hängrännor i föreningen. De kommer använda stegar för att komma upp på föreningens tak. 

 /Styrelsen